Zasadą jest, że za proces sądowy płaci ten, kto go przegra. Odzyskanie faktycznie poniesionych kosztów procesu może jednak nastręczać zwycięzcy trudności. Warto więc wiedzieć co należy rozumieć pod pojęciem kosztów procesu, a zatem jakie wydatki sąd nam przyzna od przeciwnika. Istotny jest także, poza spisem poniesionych wydatków, sposób ich wyliczenia. Wreszcie poniesione wydatki trzeba odpowiednio udokumentować.

Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wcale nie oznacza, że przed niesłusznymi roszczeniami nie można się już bronić. Wręcz przeciwnie - obronie służy pozwanemu możliwość wniesienia od takiego nakazu zapłaty sprzeciwu. Trzeba go jednak wnieść w odpowiednim terminie i w określonej przepisami formie.

12
Zamknij