Szanowni Państwo,

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnym świecie prawo dotyka większości dziedzin naszego życia. Już narodziny są wydarzeniem prawnym. Później stykamy się z, uregulowanym normami prawnymi, systemem edukacji. Rozpoczynając pracę stajemy się stronami stosunku pracy, zaś prowadząc działalność gospodarczą – podmiotami prawa gospodarczego i handlowego. Nasze życie rodzinne regulują zasady prawa małżeńskiego i władzy rodzicielskiej. Codziennie mamy do czynienia z drobnymi, bieżącymi umowami, zaś raz na jakiś czas z kluczowymi inwestycjami – wszystko to również regulują obowiązujące akty prawne.

Prawo reguluje zasady relacji międzyludzkich, a te – jak wiadomo – zawsze są obarczone ryzykiem konfliktu. Takiego ryzyka nie można wyeliminować, natomiast można je ograniczyć. Gdy jednak konflikt powstanie – trzeba go rozwiązać.

W ramach działalności mojej kancelarii zajmuję się zapobieganiem konfliktom, a także rozwiązywaniem ich na przewidzianych prawem zasadach. Doradzam Państwu jak ograniczyć ryzyko sporu, a także jak się przygotować, gdy różnica zdań będzie nie do uniknięcia. Prowadzę w Państwa imieniu negocjacje, zawieram korzystne dla Was ugody. Kiedy zajdzie taka potrzeba, reprezentuję Państwa przed organami administracji: podatkowej, rządowej i samorządowej. Bronię Państwa interesów przed sądami i trybunałami. W razie konieczności jestem Państwa pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym.

Nie zdecyduję za Państwa, czy podjąć próbę rozwiązania konfliktu na własną rękę, czy udać się do specjalisty. Gdyby jednak uznali Państwo, że sprawa jest poważna i trzeba skorzystać z pomocy fachowca, to polecam zdać się na radcę prawnego – profesjonalistę w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Zapraszając do kontaktu
łączę wyrazy szacunku

Łukasz Pogonowski
radca prawny

Zamknij