Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej wpisy zostały dokonane w dobrej wierze i z dochowaniem należytej staranności. Ponieważ przedstawiają one jednak poglądy ich autora, które nie muszą być podzielane przez sądy i organy w rozpatrywanych przez nie sprawach, zatem autor zastrzega , że nie ponosi odpowiedzialności, za wykorzystanie jego poglądów, przy wykładni przepisów prawa.

Autor zastrzega także, iż niniejsza strona internetowa – jako całość i we fragmentach, tak pod względem graficznym, jak i tekstowym – podlega ochronie prawa autorskiego i wykorzystywanie jej w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek polu eksploatacji, bez zgody i wiedzy autora, grozi odpowiedzialnością prawną.

Zamknij