Archiwum etykiety rozkład pożycia

Domagając się rozwodu małżonkowie mogą złożyć zgodny wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Czemu ma złożenie takiego wniosku służyć? Co daje stronie zaniechanie orzekania o winie, a co orzeczenie o winie współmałżonka? Jak to się ma do poczucia sprawiedliwości, szybkości postępowania, kosztów oraz roszczeń alimentacyjnych?

Zamknij