Archiwum miesiąca czerwiec 2015

Dokładne określenie przyszłych kosztów procesu rozwodowego jest tak trudne, że w zasadzie graniczy z niemożliwością. Nie oznacza to jednak, że nie można takiej próby podjąć, bowiem tylko zdając sobie sprawę ze sposobu określania tych kosztów, możemy planować związane z rozwodem wydatki.

Pracownikom - kierowcom przewożącym ładunki w transporcie międzynarodowym należą się w podróży służbowej nie tylko diety, ale także ryczałty za noclegi. Możliwość spania w kabinie samochodu nie jest bowiem zapewnieniem pracownikowi bezpłatnego noclegu. Niewypłaconych ryczałtów można się od pracodawców domagać przez Sądem Pracy.

Zasadą jest, że za proces sądowy płaci ten, kto go przegra. Odzyskanie faktycznie poniesionych kosztów procesu może jednak nastręczać zwycięzcy trudności. Warto więc wiedzieć co należy rozumieć pod pojęciem kosztów procesu, a zatem jakie wydatki sąd nam przyzna od przeciwnika. Istotny jest także, poza spisem poniesionych wydatków, sposób ich wyliczenia. Wreszcie poniesione wydatki trzeba odpowiednio udokumentować.

Zamknij