Archiwum kategorii sprawy sądowe

Pozbawienie wolności nie pozbawia nadziei Kara pozbawienia wolności jest w założeniu najbardziej dolegliwą ze wszystkich kar i środków karnych przewidzianych w Kodeksie karnym. Nic zatem dziwnego, że większość sprawców stara się jej uniknąć. Oczywiście wiadomo, że najlepiej nie mieć w ogóle postawionych zarzutów, a jak już zostały postawione, to dobrze, gdy postępowanie zostało umorzone, a jak już nie zostało ot…

Druga szansa na pozostanie na wolności Skazanie na karę pozbawienia wolności niekoniecznie musi oznaczać przeprowadzkę do lokum administrowanego przez Służbę Więzienną. Sąd bowiem może skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności. Jest to drugi – po opisanym przeze mnie tutaj warunkowym umorzeniu postępowania – z przewidzianych przez polskiego ustawodawcę tzw. środków probacyjnych, czyli instytucji prawa karnego…

Czy sprawca przestępstwa zawsze jest zły? Oczywiście najlepiej jest nie mieć przyjemności z organami ścigania. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno pokrzywdzonych, którzy na kontakt z wymiarem sprawiedliwości zostali narażeni w skutek zdarzeń losowych, na które niekoniecznie mieli ochotę, jak i osób, które znalazły się – określmy to łagodnie – po drugiej stronie barykady. Rzecz jasna bycie podejrzanym popełnienia przestępstwa wcale nie…

Domagając się rozwodu małżonkowie mogą złożyć zgodny wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Czemu ma złożenie takiego wniosku służyć? Co daje stronie zaniechanie orzekania o winie, a co orzeczenie o winie współmałżonka? Jak to się ma do poczucia sprawiedliwości, szybkości postępowania, kosztów oraz roszczeń alimentacyjnych?

Dokładne określenie przyszłych kosztów procesu rozwodowego jest tak trudne, że w zasadzie graniczy z niemożliwością. Nie oznacza to jednak, że nie można takiej próby podjąć, bowiem tylko zdając sobie sprawę ze sposobu określania tych kosztów, możemy planować związane z rozwodem wydatki.

Zasadą jest, że za proces sądowy płaci ten, kto go przegra. Odzyskanie faktycznie poniesionych kosztów procesu może jednak nastręczać zwycięzcy trudności. Warto więc wiedzieć co należy rozumieć pod pojęciem kosztów procesu, a zatem jakie wydatki sąd nam przyzna od przeciwnika. Istotny jest także, poza spisem poniesionych wydatków, sposób ich wyliczenia. Wreszcie poniesione wydatki trzeba odpowiednio udokumentować.

Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wcale nie oznacza, że przed niesłusznymi roszczeniami nie można się już bronić. Wręcz przeciwnie - obronie służy pozwanemu możliwość wniesienia od takiego nakazu zapłaty sprzeciwu. Trzeba go jednak wnieść w odpowiednim terminie i w określonej przepisami formie.

Zamknij