Kwalifikacje

Nazywam się Łukasz Pogonowski i wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, przy której w latach 2011—2013 odbyłem aplikację radcowską, zakończoną państwowym egzaminem. Tytuł magistra w zakresie prawa zdobyłem na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończyłem także Podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Zgodnie z postulatem kształcenia ustawicznego systematycznie biorę udział w szkoleniach i konferencjach prawniczych, zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnopolskim.


Doświadczenie

Indywidualną kancelarię radcowską prowadzę od 2014 roku. Reprezentowałem swoich Klientów w setkach spraw, w tym przed organami ścigania, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Zanim założyłem togę pracowałem jako asystent sędziego we wrocławskim Sądzie Pracy i Sądzie Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej byłem zatrudniony w kancelarii radców prawnych jako asystent radcy prawnego. Odbywałem praktyki w kancelariach radców prawnych oraz wrocławskiej prokuraturze rejonowej, zaś jeszcze w toku studiów działałem jako wolontariusz w Studenckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2016 r. zajmuję się także działalnością dydaktyczną i jako wykładowca prowadzę zajęcia z prawa cywilnego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Specjalizacja

Jako typowy prawnik procesowy zajmuję się głównie reprezentowaniem swoich Mocodawców przed sądami i organami ścigania. Prowadzę sprawy cywilne, karne i rodzinne, a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prywatnie

Jestem mężem i ojcem. W rzadkich przypływach wolnego czasu uprawiam czytelnictwo. Lubię podróżować z rodziną po Europie. Po pracy odpoczywam w ogrodzie, kosząc trawę oraz rąbiąc drewno do kominka.

Zamknij