Archiwum etykiety koszty procesu

Dokładne określenie przyszłych kosztów procesu rozwodowego jest tak trudne, że w zasadzie graniczy z niemożliwością. Nie oznacza to jednak, że nie można takiej próby podjąć, bowiem tylko zdając sobie sprawę ze sposobu określania tych kosztów, możemy planować związane z rozwodem wydatki.

Zasadą jest, że za proces sądowy płaci ten, kto go przegra. Odzyskanie faktycznie poniesionych kosztów procesu może jednak nastręczać zwycięzcy trudności. Warto więc wiedzieć co należy rozumieć pod pojęciem kosztów procesu, a zatem jakie wydatki sąd nam przyzna od przeciwnika. Istotny jest także, poza spisem poniesionych wydatków, sposób ich wyliczenia. Wreszcie poniesione wydatki trzeba odpowiednio udokumentować.

Zamknij